Contact
proiecte-de-arhitectura-bucuresti

Design Interior Bucuresti

Arhitectura interioara apartament Bucuresti

Go
proiecte-de-arhitectura-bucuresti

Arhitectura Imobil Nou

Proiect de arhitectura vila Bucuresti - sector 4.

Go
proiecte-de-arhitectura-bucuresti

Imobil Birouri Bucuresti

Propunere cladire birouri Bucuresti - sector1.

Go

SERVICII

afla mai multe despre serviciile biroului nostru de arhitectura.

Go
birou-proiecte-de-arhitectura-bucuresti

Planificare Urbanistica

Studiu urbanistic pe 8HA in Mihailesti.

Go
birou-proiecte-de-arhitectura-bucuresti

Design Interior Snagov

Solutie de design interior si redecorare - Snagov/Ilfov.

Go
birou-proiecte-de-arhitectura-bucuresti

Casa P+1 - Corbeanca

Proiect arhitectura casa familiala in Corbeanca/Ilfov.

Go
birou-proiecte-de-arhitectura-bucuresti

Proiectare Vila domnesti

Proiect de arhitectura complet pentru vila in domnesti/Ilfov

Go
birou-proiecte-de-arhitectura-bucuresti

Propunere SuperMarket

Propunere de arhitectura si peisagistica pentru Magazin comercial in Bucuresti

Go

Modul nostru de lucru

Afla modul nostru lejer si avantajos de lucru cu clientii nostrii.

Go
birou arhitectura bucuresti

Propunere Scoala

Simulare ansamblu scolar din Pipera.

Go
birou arhitectura bucuresti

Design Interior

Solutie de compartimentare si design interior apartament Bucuresti.

Go
birou arhitectura bucuresti

Arhitectura Vila Bragadiru

Proiect de arhitectura pentru vila P+1+M in Bragadiru/Ilfov

Go
birou arhitectura bucuresti

Peisagistica Lilieci

Plan de peisagistica in comuna Lilieci/Dambovita

Go
birou arhitectura bucuresti

Schita Casa Moderna

Propunere de arhitectura casa stil modern P+1 Bucuresti.

Go
birou arhitectura bucuresti

Arhitectura Vila Popesti Leordeni

Proiect de Arhitectura Vila P+1+M Popesti Leordeni/Ilfov

Go
M10 Architectural Design

Birou de Arhitectura si Design Bucuresti. Proiectare Arhitectura, Urbanism si Specialitati.

SERVICII INTEGRALE BIROU DE ARHITECTURA

M10 Architectural Design este un birou de arhitectura din Bucuresti. Realizam studii si proiecte de arhitectura pentru clientii nostrii. Ideile noastre impreuna cu propunerile si solutiile oferite sunt menite sa dea nastere la proiecte de arhitectura unice si originale. Sustinem totodata si ideile clientilor nostrii pe care impreuna cu acestia incercam sa le slefuim pentru a realiza un produs final inedit. Serviciile biroului noastru de arhitectura sunt dedicate domeniilor rezidential, comercial si industrial.

DESPRE NOI

Biroul noastru de arhitectura functioneaza de 4 ani. Echipa componenta are la baza arhitecti si ingineri cu o experienta de peste 10 ani de realizare si participare la proiecte de arhitectura. Lucram cu placere pentru clienti din Bucuresti, dar si din tara.

SERVICII ARHITECTURA GENERALE

Serviciile noastre de arhitectura ating toate fazele necesare pentru stabilirea tuturor detaliilor constructive si incep inca de la faza urbanistica si studierea amplasamnetului, se completeaza prin alegerea corecta a tipului de constructie, ale compartimentarilor si functiunilor necesare, cat si a creearii unui volum elegant si se termina cu studiul in detaliu al design-ului interior si a instalatiilor aferente. Biroul nostru de arhitectura ofera si consultanta in santier pentru intelegerea constructorului si a beneficiarului a detaliilor arhitecturale cat mai bine.

birou arhitectura bucurestiURBANISM

Intocmire planuri de urbanism (P.U.G. - Plan urbanistic general, P.U.Z. - Plan urbanistic zonal, P.U.D. - Plan urbanistic de detaliu).

Afla mai mult...

birou arhitectura bucurestiARHITECTURA

Simulari, concepte si proiecte integrale de arhitectura si specialitati ingineresti in domeniul rezidential, comercial si industrial.

Afla mai mult...

birou arhitectura bucurestiPEISAGISTICA

Peisagistica face referire la un domeniu multidisciplinar, care îmbină urbanismul și arhitectura peisagistică cu designul de grădini.

Afla mai mult...

birou arhitectura bucurestiDESIGN INTERIOR

Solutii arhitecturale de design interior pentru noi compartimentari, mobilari si redecoratii. Randari 3D fotorealistice.

Afla mai mult...
Birou de arhitectura bucuresti
Contactati-ne la 0768.00.33.77 sau pe email: @biroul-de-arhitectura.ro si stabiliti o intalnire!

Etapa de constructie incepe cu identificarea terenului de constructie:
Pentru a putea construi pe un teren, in general, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa fie in intravilanul localitatii (atunci cand nu este, introducerea in intravilan se face prin P.U.Z.), daca se afla în circuitul agricol scoaterea se face dupa trecerea in intravilan.;
- sa aiba o cale de acces auto si pietonala;
- sa se incadreze intr-o zona care sa permita functiunea constructiei;
- sa aiba asigurate utilitatile (alimentare cu apa, gaze, energie electrica);
- sa aiba forma si dimensiunile conform reglementarilor urbanistice locale.

Certificatul de urbanism:
Certificatul de urbanism este actul prin care autoritatile locale informeaza solicitantul asupra conditiilor in care se pot executa constructii pe terenul in cauza.
Avizele:
Avizele se obtin institutii private sau de stat care au obligatia legala de a acorda avizul lor pentru executia constructiilor pe un anume amplasament, aflat in raza sa de competenta.O parte din ele sunt de la furnizori de utilitati urbane (energia electrica, apa, canalizare, energie termica, gaze naturale, telefonizare, salubritate, transport urban etc.);

Proiectul de arhitectura:
La intocmirea unui proiect de arhitectura sunt stabilite mai multe faze de elaborare a acestuia:
- studiu de (pre)fezabilitate* [ doar in anumite cazuri]
- proiect arhitectura conceptual* [ doar in anumite cazuri]
- proiect arhitectura pentru Autorizatia de Construire (D.T.A.C.)
- proiect tehnic (P.T.)
- detalii de executie (D.E.)
Proiectul Tehnic (P.T.) si Detaliile de Executie (D.E.) reprezinta faze ale procesului de proiectare a constructiei prin care se asigura furnizarea de informatii complete asupra constructiei ce se va ridica. Prin ele se pun la dispozitia constructorului toate datele tehnice necesare executiei constructiei. Aceste proiecte stau la baza evaluarii investitiei prin listele de cantitati si devizul lucrarilor.

Autorizatia de construire:
Dosarul (documentatia, proiectul de arhitectura) care se depune în vederea emiterii autorizatiei de construire cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere pentru emiterea autorizatiei de construire completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform D.T.A.C.;
b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa îi confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (în copie legalizata);
c) certificatul de urbanism (în copie);
d) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - D.T.A.C., inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, raportul de expertiza tehnica - semnate si stampilate în original;
e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt în competenta de obtinere a emitentului;
f) avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decât cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie);
g) declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
h) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (în copie);
i) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (în copie).
Termenul de depunere la autoritatea competenta (primarie) a dosarului în vederea obtinerii aprobarii autorizatiei de construire este termenul de valabilitate stabilit pentru certificatul de urbanism.
Termenul legal de obtinere a autorizatiei de construire este de 30 zile de la depunerea dosarului complet.

INCEPEREA LUCRARILOR:
Lucrarile de construire pot incepe numai dupa ce a fost obtinuta Autorizatia de construire (A.C.) si au fost anuntate Primaria locala si Inspectoratul de stat in constructii . Anuntul se face cu minimum 5 zile inainte de inceperea lucrarilor .
La depunerea anuntului catre I.S.C. trebuie sa fi fost achitata taxa initiala catre acesta, in valoare de 0,1% din valoarea investitiei (taxa totala fiind de 0,8%).
La inceperea lucrarilor, la locul constructiei trebuie sa existe un panou de identificare a santierului de constructii pe care sunt inscrise date despre lucrare (denumire si adresa obiectiv, beneficiar, proiectant, constructor, nr. autorizatie de construire, termen de executie, data inceperii si finalizarii constructiei).
Formularele necesare, inclusiv formularul "model panou", se elibereaza de catre Primaria locala, o data cu eliberarea autorizatiei de construire.

EXECUTIA LUCRARII:
Pentru inceperea lucrarilor de executie constructorul trebuie sa aiba (de la primarie) Autorizatia pentru organizarea de santier. Constructia poate fi realizata in regie proprie sau cu o firma specializata.
In perioada executiei constructiei proiectantului ii revine obligatia de a urmari realizarea pe santier a fazelor determinante specificate in documentatia de autorizare.
Realizarea constructiei in regie proprie conduce la obtinerea unor costuri mai scazute. Aici exista insa riscul aparitiei unor erori grave in executare lucrarilor de construire, generate de necunoastere, folosirea de personal slab sau deloc calificat, aprecieri eronate ale cantitatilor de materiale si achizitionarea acestora la preturi mari sau necorespunzatoare calitativ. In aceasta situatie s-ar impune angajarea unui diriginte de santier. Codul constructiilor, deocamdata doar in forma de propunere, limiteza drastic utilizarea regiei proprii la executia structurii de rezistenta a constructiilor. Realizarea constructiei cu o firma specializata poate asigura calitatea lucrarilor de constructie si garantii din partea constructorului privind constructia, calitatea lucrarilor executate si incadrarea in termenele de executie planificate.
In conditiile supravegherii de catre un diriginte de santier independent a tuturor lucrarilor realizate pe santier si stabilirea unui pret ferm la inceperea constructiei, se asigura evitarea unor cheltuieli suplimentare dupa inceperea lucrarilor, fara rabat asupra cantitatii si calitatii materialelor introduse in opera precum si a calitatii reale a lucrarilor executate de catre constructor.
Lucrarile de construire trebuie sa se faca in conformitate cu prevederile proiectului aprobat.

Top